دسترسی

by Super User
Hits: 44

 شهر استانبول یکی از بهترین و مناسبترین شهرهای دنیا در زمینه وسیله‌های نقلیه عمومی می‌باشد، و طی پیشرفت سالهای اخیر خود می توان گفت در تمام نقاط شهر، حداقل یک یا دو وسیله نقلیه عمومی موجود است، و هر ساله به تعداد این مسیرهای مترو و متروباس اضافه می‌شود. که با توجه به انتخاب منزل شما، مسیرهای مربوط به آن منطقه به شما آموزش داده می‌شود.